Shophouse

Thông tin thiết kế Shopshouse T&T City Millennia

 • Số lô: 361
 • Số tầng:4- 5
 • Số mẫu: 4
 • Diện tích xây dựng: 80%
 • Lùi trước: 0m
 • Lùi sau: 4m
 • Diện tích điển hình:
  • Ngang 6 x 20, 22, 23
  • Ngang 7 x 70, 22
  • Ngang 8 x 20, 22

Các mẫu shophouse T&T City Millennia

 

Số tầng

Diện tích xây dựng

(M2)

SH1.L1.01

4

329,6

SH1.L1.02

4

329,5

SH1.L1.03

4,5

439,7

SH1.L1.04

4,5

394,2

SH1.L1.05

4,5

394,2

SH1.L1.06

4,5

394,3

SH1.L1.07

4,5

439,7

SH1.L1.08

4,5

439,7

SH1.L2.01

4,5

404,1

SH1.L2.02

4,5

450,9

SH1.L2.01

4

334,9

5/5 - (6 bình chọn)