Nhà phố

Diện tích điển hình T&T City Millennia:

  • Ngang 6 x 16,18,20
  • Ngang 7 x 18, 20
  • Ngang 8 x 20

Thông tin xây dựng

  • Số lô: 727
  • Diện tích xây dựng: 80%
  • Số tầng: 4
  • Số mẫu: 2
  • Lùi trước: 2m
  • Lùi sau: 2m

Các mẫu nhà phố T&T City Millennia

MẪU LIỀN KỀ 1

Mẫu LK

Số tầng

TỔNG DIỆN TÍCH XD (M2)

LK.L1.01

4

338,6

LK.L1.02

4

343,1

LK.L1.03

4

401,5

LK.L1.04

4

378,0

LK.L1.05

4

339,3

LK.L1.06

4

373,5

LK.L1.07

4

324,7

LK.L1.08

4

273,2

LK.L1.09

4

273,2

LK.L1.10

4

401,5

MẪU LIỀN KỀ 2

MẪU LK

Số tầng

TỔNG DTXD (M2)

LK.L2.01

4

364,9

LK.L2.02

4

330,5

LK.L2.03

4

339,6

5/5 - (8 bình chọn)